HABERDAR
OL

Bilet Satın Al

KLASİK MÜZİKTE ULUSAL EKOLLER VE KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM Yeldeğirmeni Sanat Klasik Müzik Seminerleri-VIII

Seminer

  • 23 Ocak 2018
  • Alt Salon
  • Saat: 19:00

Etkinlik Hakkında

Konuşmacı: Serhan Bali (Klasik Müzik Yazarı),
Hakan Ali Toker (Piyanist-Besteci)
19. Yüzyıl öncesinde egemen halkların stilleri çevre halkların
bestecilerini nasıl etkiledi? Ulusal kimlik inşası aracı olarak müzik
sanatı, Polonya, Çek, Macar, İskandinav, Fin, Rus, İspanya ulusal
ekollerinin doğuşu. Osmanlı’da klasik müzik, Türk Beşleri ve sonrası,
Fransız besteci Bizet’nin İspanyol etkilerini taşıyan Carmen operası,
Rus besteci Çaykovski’nin İtalyan Kapriçyosu, Alman Brahms’ın
Macar Dansları, Macar Bartok’un Romen Dansları, Fransız
Debussy’nin Güneydoğu Asya etkileri taşıyan prelüdleri anlatılacak.

Ücretsiz