HABERDAR
OL

Bilet Satın Al

FLÜT KLARİNET PİYANO TRİO KONSERİ

Konser

  • 31 Ocak 2018
  • Büyük Salon
  • Saat: 20:00

Etkinlik Hakkında

Piyano: Senem Zeynep Ercan / Klarnet: Ebru Mine Sonakın
Flüt: Aysu Zehra Şanver
Flüt klarnet ve piyanodan oluşan trio, bu üçlü için yazılmış az
sayıda eseri keşfetmekte ve yorumlamaktadır. Yaklaşık 7 yıldır farklı
repertuvarları seslendiren ve gerektiğinde konuk enstrümanlarla
birleşerek konserler vermekte olan üçlü, özellikle 20. yy. ve günümüz
bestecilerinin yapıtlarını seslendirmeye özen göstermektedir. Bu
konserlerinde Shostakovich’den J. Iber, A. Ghıdoni, A. Telman ve
W. Connesson’a uzanan bir repertuvar sunacaklar.

Ücretsiz